Politics, Society & Satire

Blame Game

Blame the young Blame the old Blame the tellers Blame the told Blame the parents Blame the schools Blame the rulers Blame the ruled Blame the rich Blame the poor Blame peace Blame war Blame the boys Blame the girls Blame the doctors Blame the pills Blame the gods Blame the world Blame everybody But… Continue reading Blame Game